Здравословен живот

Ако и вие сте здравословен човек, моля, заповядайте в HSY, заповядайте!

Смяна на въздушен филтър за индустрията

  • Производствено ефективен прахоуловител за частици за индустриално приложение

    Производствено ефективен прахоуловител за частици за индустриално приложение

    Концепция за индустриален филтър:

    Индустриалният филтър е вид филтър, който се използва широко в металургията, химическата промишленост, петрола, производството на хартия, медицината, храните, минното дело, електричеството и градското водоснабдяване.Като промишлени отпадъчни води, филтриране на циркулираща вода, регенериране на емулсия, филтриране и третиране на отработено масло, водна система за непрекъснато леене, водна система за доменни пещи в металургичната промишленост, система за отстраняване на накип с вода под високо налягане за горещо валцуване.Това е усъвършенствано, ефективно и лесно за управление автоматично филтърно устройство.